Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Centralvalnämnden 08.12.2021 Protokoll
Keskusvaalilautakunta 08.12.2021 Protokoll
Miljöhälsosektionen 14.12.2021 Protokoll
Stadsfullmäktige 17.11.2021 Protokoll
Stadsstyrelsen 17.01.2022 Föredragningslista
Ympäristöterveysjaosto 14.12.2021 Protokoll
 
Kaupunginhallitus 17.01.2022 Föredragningslista
Kaupunginvaltuusto 17.11.2021 Protokoll
Revisionsnämnden 23.11.2021 Protokoll
Tarkastuslautakunta 23.11.2021 Protokoll
 
Affärsverket Borgå lokalservice direktion 08.12.2021 Protokoll
Affärsverket Borgå vattens direktion 23.11.2021 Protokoll
Bildningsnämnden 20.01.2022 Föredragningslista
Borgå regionala avfallsnämnd Inga publicerade möten
Byggnads- och miljönämnden 14.12.2021 Protokoll
Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 08.12.2021 Protokoll
Hälsoskyddssektionen Inga publicerade möten
Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 22.01.2022 Föredragningslista
Social- och hälsovårdsn. 18.01.2022 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Stadsutvecklingsnämnden 18.01.2022 Föredragningslista
Svenskspråkiga utbildningssektionen 10.01.2022 Föredragningslista
 
Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 22.01.2022 Föredragningslista
Kaupunkikehityslautakunta 18.01.2022 Föredragningslista
Kuninkaantien työterveyden johtokunta 08.12.2021 Protokoll
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunta 06.09.2021 Protokoll
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 23.11.2021 Protokoll
Porvoon alueellinen jätelautakunta Inga publicerade möten
Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.12.2021 Protokoll
Sivistyslautakunta 20.01.2022 Föredragningslista
Sosiaali- ja terveysltk. 18.01.2022 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Suomenkielinen koulutusjaosto 13.01.2022 Föredragningslista
Terveydensuojelujaosto Inga publicerade möten