Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 22.03.2022 klo 17:00 - 19:33 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
39   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
40   PROTOKOLLJUSTERARE
41 ÖVERLÅTELSESÄTT AV EGNAHEMSTOMTER OCH VAL AV DE PERSONER SOM FÅR EN TOMT
42 TOMTER SOM SÄLJS PÅ BASIS AV ANBUD, HAIKOSTRANDEN II
43 AVTAL OM FÖRDELNING AV KOSTNADERNA FÖR UTARBETANDE AV BASKARTA, SKÖLDVIK, NESTE ABP
44   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
45 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
46 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL KULTURPROGRAM 2030
47 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN ÅR 2022
48 VALKRITERIER FÖR GLASSKIOSKER ÅR 2022
49 UPPDATERING AV REGLERNA FÖR MARKNADERNA
50 BELÄGGNING AV GATOR 2022, VAL AV ENTREPRENÖR FÖR BELÄGGNINGSENTREPRENAD SAMT GODKÄNNANDE AV ARBETSPROGRAM
51 DELGENERALPLAN FÖR DE CENTRALA STADSOMRÅDENA, STRUKTURMODELLER
52   UNDANTAGSBESLUT, KRÅKÖ
53   UNDANTAGSBESLUT, FAGERSTA
54   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, KREPPELBY
55 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STADSSTRATEGI
56   AKTUELLA ÄRENDEN

Ledamot Uppgift
Pynnönen Kristel ordförande
Metsola Silja viceordf.
Ahola Riitta ledamot
Antman Sofia ledamot
Grönman Jarmo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Luusua Ilkka ledamot
Mattsson Emilia ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Varpio Mika ledamot
Valasti Matti stadsst. repr.
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdirektör
Hällström Kari kommuntekn.chef
Kolis Karin markanvänd.ingenjör
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Mollgren Dan stadsplan.chef
Söyrilä Pekka tomtchef
Fiskari John repr. för ungd.fullm.
Forssell Birgitta sekreterare

Till påseende  
Borgå stads webbsida