Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 21.11.2019 klo 17:00 - 18:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
129   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
130   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
131   BOWLINGVERKSAMHET TILL BORGÅ, IDROTTSTJÄNSTERNAS UTREDNING
132 GRUNDSKOLORNAS OCH GYMNASIERNAS ARBETS- OCH LOVDAGAR UNDER LÄSÅRET 2020-2021
133 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM LÅSBARA SKÅP TILL SKOLOR
134 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT ERBJUDA ALTERNATIVA UTRYMMEN FÖR ELEVER OCH PERSONAL SOM FÅTT HÄLSOPROBLEM PÅ GRUND AV DÅLIG INOMHUSLUFT
135 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT BORGÅ SKA UNDERSTÖDA ANSKAFFANDET AV STUDIEMATERIAL PÅ ANDRA STADIET
136 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTVIDGNING AV BIBLIOTEKSTJÄNSTERNA I BORGÅ TILL ATT OMFATTA UTLÅNING AV MOTIONSREDSKAP
137 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
138   FÖR KÄNNEDOM
139 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
140   AKTUELLA ÄRENDEN

Ledamot Uppgift
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Backman Jessica ledningens assistent
Högström Per chef för idrottstjänster
Kettunen Jari tf. bildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindman Marjo sekreterare
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Öberg Tuija utvecklingschef