Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 29.08.2019 klo 17:00 - 20:34 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
94   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
95   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
96 BILDNINGSTJÄNSTER PÅ ÖSTRA OMRÅDET
97 UNDERSTÖDANDE AV BYGGPROJEKTET FÖR ALBERT EDELFELTS ATELJÉMUSEUM MED ETT ENGÅNGSBIDRAG
98 KULTURTJÄNSTERNAS UNDERSTÖD TILL KONSTFABRIKENS SALHYROR ÅT TREDJE SEKTORN OCH PROFESSIONELLA GRUPPER 2020
99 BILDNINGSSEKTORNS BUDGET 2020
100 BORGÅ STADS NÄRINGS- OCH KONKURRENSKRAFTSPROGRAM 2019-2022, BILDNINGSNÄMNDENS UTLÅTANDE
101 KLIMATPROGRAM 2019-2030, BILDNINGSNÄMNDENS UTLÅTANDE
102 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 5.8.2019 § 90
103 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
104   FÖR KÄNNEDOM
105   AKTUELLA ÄRENDEN

Ledamot Uppgift
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Backman Jessica ledningens assistent
Jalonen Jaakko stadsstyr.ordf.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindman Marjo sekreterare
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Lökfors Tony tf. lokalitetsdir.
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Simolin-Backman Camilla tf. bildningsdir.
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öberg Tuija utvecklingschef