Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 24.06.2019 klo 16:00 - 19:21 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
213   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
214   PROTOKOLLJUSTERARE
215   ÖVERVAKNINGEN AV LAGLIGHETEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT
216 BORGÅ STADS PLAN FÖR MENTALVÅRDS- OCH MISSBRUKSARBETE 2019-2023
217 UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2018
218 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR
219   INDRAGNING AV TJÄNSTEN SOM BYRÅSEKRETERARE OCH INRÄTTANDE AV EN TJÄNST SOM MILJÖVÅRDSINSPEKTÖR
220 DELÅRSRAPPORTER FRÅN BORGÅ STADS DOTTERSAMMANSLUTNINGAR 1.1-31.3.2019
221 NÄMNDERNAS BESLUT
222 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
223   AKTUELLA ÄRENDEN
224   Ärendet är inte offentligt.
225   UTVECKLING AV KOKONS SPORTCENTRUM
226   KOKON SLALOMCENTERS VERKSAMHET PÅ SÄSONGEN 2019-2020
227 MEDDELANDE

Ledamot Uppgift
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Westerlund Jaakko ersättare
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Paavilainen Salla förvaltningschef
Boström Börje lokalitetsdir.
Hilska Sari kommunik.plan.
Lenkkeri Roope sekreterare
Immonen Annika tf. servicechef
Malms-Tepponen Annika VD

Till påseende  
20.8-3.9.2019