Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://porvoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Protokoll 26.03.2019 klo 17:37 - 20:24 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
32   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
33   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
34   TILLÄGGSLISTA
35 RESULTATEN AV SPETSPROJEKTET ”HEMVÅRD FÖR ÄLDRE UTVECKLAS OCH NÄRSTÅENDEVÅRDEN FÖR ALLA ÅLDERSKATEGORIER FÖRBÄTTRAS” OCH HUR RESULTATEN UTNYTTJAS I BORGÅ
36 ARBETSLÖSHETSKOSTNADERNA OCH DEN EKONOMISKA NYTTAN AV SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER I BORGÅ UNDER PERIODEN UNDER JULI-DECEMBER 2018
37 BOKSLUT 2018
38 INDIKATORERNA I STADSSTRATEGIN
39 ANDRA KOMMUNERS BETALNINGAR FÖR SINA INVÅNARE ÅR 2019/NUOTTA
40 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT SKAFFA GÅNGSTAVAR TILL ALLA BORGÅBOR SOM FYLLER 70 ÅR
41 SVAR PÅ MOTION SOM GÄLLER EN UTREDNING AV ÖVERFÖRINGEN AV VERKSTÄDER FÖR UNGA TILL EN DEL AV YRKESLÄROANSTALTEN CAREERIAS VERKSAMHETER
42 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
43 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
44 MEDDELANDEN
45   AKTUELLA ÄRENDEN

Ledamot Uppgift
Ekblom Sebastian ersättare
Eskola Tapani ordförande
Fagerberg Charlotte ersättare
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Sorvali Marianna medlem
Sundqvist Björn vice ordförande
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens ordförande
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria tf. social- och hälsovårdsdirektör
Immonen Annika tf. servicedirektör, tjänster för vuxna
Laakso Lea tf.servicedirektör, äldreoms. o handikappv.
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Partanen Soili projektledare
Viitanen Mikko servicechef
Flykt Ronja ungdomsfullmäktige